Model budovy laserového centra ELI Beamlines

Na recepci Fyzikálního ústavu AV ČR v Kobylisích (www.fzu.cz) byl umístěn dřevěný model budovy ELI, který znázorňuje laserové centrum a administrativní budovu ELI a jejich zasazení do nejbližšího okolí Dolních Břežan.