Závěrečná konference projektu RI2integrate v Budapešti 3. září 2019

Projekt RI2integrate se týkal především ekonomického vlivu výzkumných infrastruktur na regionální rozvoj.  Na závěrečné konferenci projektu vystoupili také zástupci řídícího orgánu z Budapešti včetně zástupců národního ministerstva pro vědu a výzkum.

Zástupci Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., prezentovali výstupy dvou pilotních aktivit: veřejné zakázky na inovace (PPI) a zapojení veřejnosti včetně studentů. PPI představuje legislativní a ekonomický nástroj šíření inovativních služeb a produktů na trh a také do veřejných služeb. Nástroj byl v rámci projektu ověřen ve 4 národních pilotech v ČR, Maďarsku, Chorvatsku a Srbsku v různých sektorech.

Fyzikální ústav se dále zapojil do aktivit pro širší veřejnost, během otevřených dní a dalších akcí zaměřených na popularizaci vědy ho navštívilo v rámci projektu několik set účastníků. Účastníky nejvíce zaujal interaktivní program, ukázky experimentů nebo unikátní technologie centra.

Fyzikální ústav získal díky projektu RI2integrate důležitou zpětnou vazbu, jak úspěšně oslovit místní komunitu s ohledem na popularizaci vědeckých výsledků, tak i s ohledem na ekonomický rozvoj regionu.