Posílení projektového týmu ELI

Od 1. listopadu 2010 nastoupil na pozici zástupce ředitele FZÚ pro projekty OP VaVpI prof. Vlastimil Růžička, bývalý náměstek MŠMT pro výzkum a vysoké školství, který  tuto funkci zastával od roku 2008  až do července letošního roku. Nový zástupce bude odpovědný za  přípravu a úspěšné dokončení laserových projektů ELI a HiLASE.

Fyzikální ústav AV ČR je realizátorem  dvou projektů – ELI Beamlines a HiLASE z Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace MŠMT. Projekt ELI dělí od jeho schválení  Evropskou komisí již jen několik týdnů. Odborné  a personální posílení této oblasti je tudíž velmi žádoucí. Prof. V. Růžička se  problematikou a přípravnou fází těchto dvou projektů z OP VaVpI aktivně zabýval  již na ministerstvu. Od roku 2008 je také národním zmocněncem MŠMT pro projekt ELI  a po dohodě s ministrem školství  Dobešem jím zůstává  i nadále. Svoji erudicí a znalostí dané problematiky bude jistě pro řízení projektů  významnou posilou.

Novým administrativním manažerem projektu ELI se již od srpna tohoto roku stal Roman Hvězda, bývalý vrchní ředitel kabinetu ministra školství. Jeho zkušenosti v oblasti projektových řízení jsou velkým přínosem pro  tým ELI.

Pro Českou republiku je vybudování těchto dvou výzkumných infrastruktur historickou příležitostí zapsat se na cestovní mapu nejvýznamnějších výzkumných center v Evropě. Fyzikální ústav AV ČR udělá vše pro to, aby se tato příležitost  stala realitou.