První část laserového systému nové generace na ELI Beamlines zprovozněna

V příštích dnech budou dále zprovozněny čtyři bloky laserových diodových jednotek, poskytujících světelné pulsy o výkonu 800 kW, které jsou nejsilnějšími, dosud vyrobenými bloky laserových diod na světě. V prvních měsících roku 2018 bude následně uveden do provozu hlavní laserový zesilovač systému L3-HAPLS, čímž bude zahájeno testování kompletního laserového řetězce. Laserový systém L3-HAPLS představuje novou generaci diodově čerpaných, vysokoenergetických výkonových laserových systémů. Jako jediný na světě je postaven výlučně na vysokovýkonových polovodičových laserových diodách a díky novým technologiím využívajícím diodového světla 10 pulsů za vteřinu několikanásobně překonává systémy instalované jinde ve světě. Tento nejmodernější laser svého druhu bude mít široké spektrum využití a bude sloužit v mnoha oblastech základního i aplikovaného výzkumu. Mezi jeho nejvýznamnější aplikace patří kompaktní laserem buzené urychlování částic pro nové lékařské postupy eliminace zhoubných nádorů nebo generace krátkopulsního rentgenového záření pro mikroskopii s vysokým prostorovým a časovým rozlišením pro materiálový a biomedicínský výzkum.