První výzva k předkládání návrhů

Výzkumné centrum ELI Beamlines vyzývá vědeckou komunitu, aby předložila návrhy k realizaci výzkumných projektů v experimentální hale E1, která slouží k výzkumu týkajícímu se aplikací v molekulárních, biomedicínských a materiálových vědách. Experimenty se uskuteční v období od ledna do července 2019.
Toto je první výzva a od této doby budou všechny další výzvy zveřejňovány na webových stránkách ELI Beamlines, konkrétně v nově otevřené sekci UŽIVATELÉ.
Více informací o této výzvě USER-ASSISTED COMMISSIONING of EXPERIMENTAL STATIONS in the E1 EXPERIMENTAL HALL of ELI BEAMLINES naleznete zde.