The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Setkání s občany

Dne 16. září 2009 se konala na základní škole v Dolních Břežanech beseda s místními obyvateli. Bedřich Rus a Jan Řídký z Fyzikálního ústavu AV ČR a Tomáš Homola, technický poradce projektu, zde prezentovali mezinárodní projekt ELI (Extreme Light Infrastructure).

Cílem tohoto setkání, které zorganizoval starosta Dolních Břežan Věslav Michalik, bylo seznámit občany se základními parametry projektu laserového centra ELI, které by mělo být umístěno právě v Dolních Břežanech.

ELI je projekt víceúčelového laseru o výkonu zhruba stokrát větším, než je výkon největších současných laserů. Tento laser bude jádrem aplikačního centra pro vývoj nových materiálů, hadronové terapie, kompaktních ultraintenzivních zdrojů záření a částic a pro základní výzkum v kvantové a relativistické fyzice.