Výběrová řizení

Věnujte pozornost výběrovému řízení Poskytování právně-poradenských služeb při realizaci projektu ELI. Bližší informace naleznete zde.