Zasedání Mezinárodního řídícího výboru ELI PP v Paříži

Dne 22. října proběhlo v Paříži závěrečné zasedání Mezinárodního řídícího výboru konsorcia přípravné fáze projektu ELI. Hlavním tématem zasedání bylo vyhodnocení dosavadního vývoje prací na přípravných fázích mezinárodního projektu ELI, který bude financován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Pro více informací si přečtěte tiskovou zprávu MŠMT.