Oddělení konstrukční a technické podpory ELI Beamlines

Oddělení konstrukční a projekční podpory zajišťuje technickou podporu pro výzkumné centrum ELI Beamlines, a to především pro vědecké týmy, v oblastech: návrh, konstrukce, výroba, instalace, provoz a údržba mechanických a optomechanických celků, vakuových a kryogenních celků a elektrických systémů.

Oddělení odpovídá za:

  • konstrukční práce nosných mechanických struktur pro laserové a experimentální řetězce, speciálních rámových konstrukcí, podpůrných mechanických systémů optických kompresorů atd., včetně analýz a optimalizace tuhosti velkých mechanických struktur pro laserové řetězce a pro nosné konstrukce vakuové distribuce laserových svazků.
  • návrh a realizaci dodávek vakuových rozvodů na základě specifikovaných požadavků.
  • systémové integrace mechanických, elektrických a elektronických systémů do laserových a experimentálních hal, včetně zpracování technické dokumentace pro koordinaci rozhraní mezi mechanickými systémy laserové a experimentální technologie a stavební částí laserové budovy.
  • provoz dílen a laboratoří ve správě oddělení.
  • koordinaci realizace prototypů optomechanických celků, součinnost mezi pracemi realizovanými subdodavateli, dílnami Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Na Slovance a v Dolních Břežanech.

Oddělení se skládá ze skupin:

  • Mechanika a optomechanika
  • Elektrotechnika a EMP
  • Vakuum a kryogenika
  • Výroba a montáž