Granty

TA ČR GAMA


Projekt GAMA je poskytován Technologickou agenturou ČR (TA ČR) na období 2015 – 2019. Fyzikální ústav AV ČR rozděluje finanční prostředky na podporu cílů projektu GAMA a základě interní soutěže.

 

Projekt TG02010056 je řešen s finanční podporou TA ČR .

Interreg Danube program


Projekty Interreg Danube jsou obecně zaměřeny na dopady činností VaVaI na socio-ekonomické ukazatele a také ve vztahu k nastavení legislativy. V projektech se konkrétně věnujeme dopadu výzkumu a vývoje na společnost i životní prostředí, stejně jako pozitivní vliv výzkumných infrastruktur na regionální rozvoj.

Inovační vouchery

Projekt inovačních voucherů jsou startovními projekty spolupráce výzkumných organizací a soukromého sektoru. V těchto projektech výzkumné organizace poskytují expertní služby firmám dle jejich požadavků.

 

Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví


Projekt se zaměřuje na identifikaci a ochranu práv průmyslového vlastnictví vybraných technologií FZÚ. V rámci projektu bylo vybráno 6 různých technologií, které mají vysoký aplikační potenciál a jejichž průmyslově právní ochrana zejména v evropském prostoru je pro další komercializaci těchto technologií klíčová. Technologie jsou různého sektorového zaměření od medicíny (radioterapie, protonová terapie), přes strukturní zapisování laserem v kovových materiálech až po opticko-mechanické technologie. Všechny technologie využívají špičkového experimentálního vybavení FZÚ.