Vzdělávání

Vzdělávání

Zájmem ELI Beamlines je přispívat ke zvyšování znalostí a informovanosti studentů, pedagogů i široké veřejnosti v oblasti laserových technologií prostřednictvím bohatého programu vzdělávacích aktivit. Organizujeme odborné přednášky na středních školách i univerzitách, konference, workshopy, pravidelné prohlídky centra ELI Beamlines, letní školy s mezinárodní studentskou účastí, nabízíme vedení či konzultace závěrečných prací, účastníme se akcí popularizujících vědu a výzkum. Veškeré nabízené vzdělávací aktivity jsou zdarma.

Pro školy

Otevíráme prostor pro úzkou spolupráci se vzdělávacími institucemi všech stupňů vzdělávání. Umožněte svým žákům a studentům prostřednictvím přednášek, seminářů, odborných exkurzí a dalších vzdělávacích aktivit poznat více z oblasti laserové fyziky názorně a přitažlivě.

Summer School

The summer school targets students around the world to participate in seminars lead by distinguished academics and researchers.

Pro studenty

Naší ambicí je předávat znalosti a know-how výzkumníků ELI Beamlines žákům a studentům, inspirovat je ke studiu laserových věd, a stát se tak atraktivní platformou pro výchovu nové generace vědeckých talentů.

Projekty OP VK

V této rubrice naleznete informace o projektech financovaných z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory s názvem Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, jejichž realizace probíhala ve spolupráci s projekty ELI Beamlines a HiLASE.

Vzdělávací materiály

Seznamte se s lasery a unikátním projektem ELI Beamlines prostřednictvím informačních tiskovin i her.

Dny otevřených dveří

Laserové centrum ELI Beamlines pravidelně otevírá své brány široké veřejnosti.

Talentová akademie 2017

Hledáme: 12 studentů, které pustíme tam, kam nikoho jiného
Umožníme: poznat, k čemu využíváme nejvýkonnější lasery světa
Dostanete: zážitek na celý život a ti nejtalentovanější i nabídku další spolupráce
Jsme: Laserová centra ELI Beamlines a HiLASE a vědecko-populární časopis Vesmír

KONTAKT:

Hana Strnadová

Hana.Strnadova@eli-beams.eu