The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Veřejné zakázky

ELI Beamlines je součástí Fyzikálního ústavu AV, který striktně dodržuje národní i evropské normy pro nákup zařízení z veřejných zdrojů. Při výběru dodavatelů se řídíme těmito hodnotami: rovnost, transparentnost a objektivita.

Naše aktuální výběrová řízení najdete zde –
https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932
a zde: https://www.eli-beams.eu/tenders/

Kontakt na oddělení nákupu: procurement@eli-beams.eu