The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

24th Symposium on Plasma Physics and Technology

Ve dnech 14. – 17. června 2010 se bude v Praze konat 24. symposium fyziky plazmatu a technologií.

Tuto akci organizují společně Ústav fyziky plazmatu AV ČR a Elektrotechnická fakulta ČVUT a pořádá se většinou každé dva roky. V úterý 15. června zde vystoupí i Bedřich Rus z Fyzikálního ústavu s přednáškou na téma „Prospects of Research of Dense and Fusion Plasmas at ELI Beamlines“.

Více informací naleznete na stránkách http://sppt.aldebaran.cz/.