ELI getting real

From Inception to Implementation

10. prosinec 2010 bude důležitým milníkem v historii projektu mezinárodní výzkumné infrastruktury Extreme Light Infrastructure, ELI. Na českém velvyslanectvíPaříži slavnostně převezme ELI Delivery Consortium vedení projektu od konsorcia přípravné fáze ELI, a tím zahájí realizační fázi projektu.

V odpoledních hodinách koordinátoři přípravné fáze projektu ELI seznámí přítomné s významnými úspěchy dosaženými v uplynulých třech letech konsorcia přípravné fáze ELI.  Poté vystoupí zástupci signatářských zemí ELI Delivery Consortia (Česká republika, Maďarsko a Rumunsko) a představí poslání, pracovní plán a organizační strukturu fáze ELI Delivery Consortium.

Toshiki Tajima, předseda vědeckého poradního výboru ELI, ukončí odpolední část jednání přednáškou s názvem “Extreme-Light-Infrastructure: Icebreaker and Integrator of 21st Century Science”.

Večerní recepce pořádána v salónech velvyslanectví bude slavnostním završením  odpoledního odborného programu a příležitostí k přání hodně úspěchů projektu ELI.