The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

ELI Outward Mission

Ve čtvrtek 24. listopadu 2011 bude Fyzikální ústav AV ČR hostit misi „Extreme Light Infrastructure Outward Mission“ organizovanou britskou ambasádou v Praze ve spolupráci s pražskou pobočkou UKTI. V rámci této mise se zástupci osmi britských firem setkají se členy týmu ELI Beamlines a několika českými technologickými firmami. Účelem setkání je informování široké odborné veřejnosti o projektu ELI Beamlines, jeho požadovaných technologiích a pokroku při přípravě projektu, kterého bylo v uplynulých měsících dosaženo. Tato mise volně navazuje na podobnou událost z července tohoto roku, při které zástupci ELI Beamlines prezentovali projekt v Londýně.