10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

ELI Outward Mission

Ve čtvrtek 24. listopadu 2011 bude Fyzikální ústav AV ČR hostit misi „Extreme Light Infrastructure Outward Mission“ organizovanou britskou ambasádou v Praze ve spolupráci s pražskou pobočkou UKTI. V rámci této mise se zástupci osmi britských firem setkají se členy týmu ELI Beamlines a několika českými technologickými firmami. Účelem setkání je informování široké odborné veřejnosti o projektu ELI Beamlines, jeho požadovaných technologiích a pokroku při přípravě projektu, kterého bylo v uplynulých měsících dosaženo. Tato mise volně navazuje na podobnou událost z července tohoto roku, při které zástupci ELI Beamlines prezentovali projekt v Londýně.