10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Exkurze na PALS

Další ze seriálu exkurzí do Badatelského centra PALS (Prague Asterix Laser System; společné pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR a Ústavu fyziky plazmatu AV ČR) proběhla 23. října 2013 v rámci projektu OP VK Posílení kapacity vědecko-výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd. Tentokrát se jí zúčastnili studenti a odborní pracovníci VUT v Brně.

Exkurze jsou určeny pro všechny zájemce z řad studentů a odborných pracovníků MIMOPRAŽSKÝCH univerzit a VaV institucí.