10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Hadron Therapy and Its Importance in Medicine

19. června od 14:00 hod. se na půdě Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v Praze uskuteční seminář v rámci projektu Posílení kapacity vědecko-výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd (zkráceně Postdok). Přednášet v angličtině bude Dr. Valentina Scuderi.

Projekt Posílení kapacity vědecko-výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd je financován z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.