The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

High Time for Beam Time

ELI Beamlines (www.eli-beams.eu) Vás zve na seminář High Time for Beam Time, který ukáže možnosti nejmodernějších zobrazovacích technik využitelných ve firemním výzkumu a vývoji a možnosti jejich praktického využití. Seminář také nabídne měření vzorků zdarma na vybraných evropských synchrotronech. Přihlásit se do tohoto programu bude možné do konce července 2016 v rámci projektu Science Link (www.science-link.eu).

Kdy:       7. června 2016, 9:00 – 12:00

Kde:      ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany

Na semináři se dále dozvíte, jak lze v současnosti s pomocí synchrotronu pozorovat struktury v řádech nanometrů (nanočástice, proteiny, molekuly) a jaké pokročilé možnosti v zobrazování nabídne od roku 2018 infrastruktura ELI Beamlines v Dolních Břežanech.

Jednacím jazykem semináře bude angličtina. Účast na semináři je zdarma. Vaši účast prosím potvrďte do 31. 5. 2016 na email pavla.dolezalova@eli-beams.eu.

ELI Beamlines je největší vědecká infrastruktura v České republice, která od roku 2018 nabídne průmyslové využití v oblasti pokročilých 3D zobrazovacích metod, urychlování subatomárních částic pomocí laserů a další aplikace především v materiálovém inženýrství, chemii, medicíně a farmacii.

Seminář bude ukončen prohlídkou budovy ELI Beamlines. Tato budova získala v březnu tohoto roku ocenění MIPIM AWARDS 2016 v kategorii „Best industrial & logistics development“.