10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Jak dosáhnout výkonu tisíce Temelínů na optickém stole – Disperzní systémy pro zesílení velmi krátkých optických impulzů

V úterý 27. listopadu od 12:00 hod. se v Kladně na půdě Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT uskuteční seminář v rámci projektu Posílení kapacity vědecko-výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd (zkráceně Postdok) s názvem „Jak dosáhnout výkonu tisíce Temelínů na optickém stole/ Disperzní systémy pro zesílení velmi krátkých optických impulzů“. Přednášet bude výzkumník Ing. Martin Divoký, Ph.D.

Projekt Posílení kapacity vědecko-výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd je financován z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.