Laserový den na UTB

V letním semestru akademického roku 2012/2013 proběhnou na různých místech v ČR Laserové dny. Druhý z nich se koná už 22. dubna na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Smyslem Laserových dnů je seznámit VŠ studenty s problematikou laserových technologií a jejich aplikací v praxi, a to jak formou krátkých seminářů, tak několika interaktivních demonstrací různých fyzikálních a optických jevů. Akce je otevřena všem, není nutné se registrovat.