The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Mezinárodní den světla 2018

Akce zahrnuje přednášky, workshopy a odbornou komentovanou prohlídku – na tyto části programu se prosím registrujte na portálu rezervace.fzu.cz. Současně na Vás čeká bohatý doprovodný program, který si můžete volně užít bez předchozí registrace (prohlídky laboratoří ve virtuální realitě, komentované prohlídky pro širokou veřejnost, speciální světelné projekce, interaktivní i statické laserové exponáty a další).

Těšíme se na zvídavou veřejnost bez omezení věku! Vstup zdarma.

Stáhněte si program.

Propagační video k Mezinárodnímu dnu světla v anglickém jazyce můžete zhlédnout zde.

Více informací naleznete na: www.lightday.org.

 

Mezinárodní den světla 2018 v ELI Beamlines podrobně…

Kdy: 16. 5. 2018, 17:00 – 21:00 hod.

Kde: Laserové centrum ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany

 

ELI Beamlines: tajemství nejintenzivnějšího laseru světa (populárně-naučná přednáška)

Mgr. Hana Strnadová, Ing. Martina Žáková (ELI Beamlines, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)

17:00 – 17:45

Mezinárodní výzkumné centrum ELI Beamlines vybudované pod záštitou Fyzikálního ústavu AV ČR v Dolních Břežanech u Prahy je největším výzkumným počinem v historii ČR. Přednáška představí posluchačům jednak tento unikátní projekt, ale také laser jakožto zdroj světla s jedinečnými vlastnostmi. Přiblíží základní principy činnosti laseru a některé jeho zajímavé aplikace v každodenním životě. Velkou měrou se pak soustředí na svět technologií využívající ultraintenzivní lasery, kterými budou vědci schopni v laboratořích například urychlovat částice, vytvářet podmínky ke studiu procesů odehrávajících se v nitru obřích plynných planet nebo “vyfotografovat” průběh velice rychlých chemických reakcí a fyzikálních procesů. Právě takové špičkové lasery se stávají součástí centra ELI Beamlines, které bude disponovat vůbec nejintenzivnějším laserem na světě. Zajímá Vás, jaké další praktické využití budou mít poznatky získané pomocí těchto laserů? A co bude existence takového centra znamenat pro Českou republiku?

Své místo na přednášce si prosím rezervujte na portálu rezervace.fzu.cz.

 

Příběh světla: od svíčky k laseru (populárně-naučná přednáška)

Mgr. Miroslav Kloz, Ph.D. (ELI Beamlines, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)

19:00 – 19:45

Fascinace světlem spojuje všechny veliké civilizace.  Od časů Egyptského boha Re, je slunce často hlavním božstvem, které přináší životodárnou energii světla. Studium vlastností světla stálo na počátku téměř všech průlomů v našem chápání materiálního světa. Přes dlouhou cestu postupným rozklíčováním vlastností světla jsme dospěli až do bodu, kdy jsme schopni světlo používat k tak nečekaným aplikacím jako chirurgie, řízení chemických reakcí či zpracování informací. Cílem přednášky je přiblížit klíčové okamžiky této zajímavé pouti.

Své místo na přednášce si prosím rezervujte na portálu rezervace.fzu.cz.

 

Částice v kelímku od limonády (workshop)

Mgr. Lukáš Přibyl, Ph.D. (ELI Beamlines, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)

18:00 – 18:55

Pod pojmem elementární částice se většině z nás vybaví třeba jméno evropské laboratoře CERN a tajemný Higgsův boson, hrající klíčovou roli v našem chápání neživé přírody, jež nás obklopuje. Některé elementární částice však mají již řadu desetiletí zcela praktické využití při zkoumání chování buněk a jejich chemických procesů, výzkumu nových materiálů a výrobě počítačových čipů či při léčbě onkologických onemocnění. Některé zdroje takovýchto částic začne v brzké době zprovozňovat i naše laboratoř v ELI Beamlines.

Málokdo však tuší, že částice jsou přítomné každý den i všude kolem nás a s trochou trpělivosti se dají pozorovat i v prakticky kuchyňských podmínkách.

Během tohoto workshopu budete mít možnost sestavit si jednoduchou pomůcku na pozorování částic a objevit tu část přírody, která běžně zůstává našim zrakům skryta.

Co budete potřebovat:

  • touhu hrát si a objevovat
  • doporučujeme přinést si vlastní baterku, lépe silnější (i některé mobily dnes zvládnou slušně posvítit)

Poznámka: Práce bude probíhat ve skupinkách po 2-3 osobách.

Na tento workshop je nutné se registrovat na portálu rezervace.fzu.cz, kapacita je omezena.

 

Odborná komentovaná prohlídka pro fanoušky fyziky

19:15 – 20:00

Tato prohlídka centra ELI Beamlines bude zaměřena odborněji. Z návštěvnické galerie nahlédnete na laserové systémy ELI Beamlines, v jedné z experimentálních hal (E3, Fyzika plazmatu) potom uvidíte největší laserovou vakuovou komoru pro civilní výzkum.

Na tuto prohlídku se prosím přihlašte na portálu rezervace.fzu.cz.

 

Komentované prohlídky pro širokou veřejnost

Prohlédnete si moderní prostory laserového centra, dozvíte se zajímavosti o stavbě a z návštěvnické galerie nahlédnete na laserové systémy ELI Beamlines.

Prohlídky proběhnou v časech:

17:15 – 17:45

18:15 – 18:45

20:15 – 20:45

Na prohlídky pro širokou veřejnost a další níže uvedené části programu není potřeba se registrovat.

 

Virtuální realita

Ve 3D se projdete laboratořemi, které jsou návštěvníkům reálně nepřístupné.

Ocitnete se v těsné blízkosti nejintenzivnějších laserů světa.

Můžete pozorovat interakci laserových svazků v prostředí vakua při vytváření temné husté hmoty nebo simulace urychlování protonů pro lékařské aplikace.

 

Netradiční světelné projekce

Po setmění uvidíte světelné projekce fyzikálních simulací na budovu ELI.

 

Statické i interaktivní exponáty

Prohlédnete si  3D modely vybraných součástí laserových systémů či experimentálních zařízení. Vyzkoušíte si experimentování se světlem, dálkové ovládání laserového zrcadla, cestování laserového paprsku laserovým bludištěm, hru na laserové piano a mnoho dalšího.

 

Propojení vědy a umění

Projdete si putovní výstavu Věda fotogenická 2017, která prezentuje práci vědců AV ČR, popularizuje vědu i těší oči milovníků fotografie.

 

Kontaktní osoba: Hana Strnadová, Hana.Strnadova@eli-beams.eu, (+420) 601 560 333

 

Doporučujeme: Speciální program v rámci Mezinárodního dne světla nabídne také naše sousední laserové centrum HiLASE, více na: www.hilase.cz