The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Noc vědců 2020

Noc vědců, celoevropská popularizační akce oživující v jeden večer stovky budov vědeckých ústavů, univerzit, hvězdáren a dalších institucí, do kterých se běžný smrtelník jen tak nedostane. Návštěvníci proplouvají laboratořemi, přednáškovými místnostmi, zkouší efektní experimenty, netradiční workshopy a jdou do hloubky aktuálních témat. Děti, dospělí, senioři – každý zapálený pro vědu je vítaný… Tak standardně probíhal program Noci vědců nejen v ČR.

Kvůli letošní koronavirové pandemii, která zasáhla celou Evropu, se akce celoevropsky uskutečnila namísto původního zářijového termínu až 27. listopadu 2020. Současně se většina akcí přesunula z reálného světa do online prostoru.

Nosné téma letošního ročníku „Člověk a robot“ vzdává hold Karlu Čapkovi a připomíná výročí 130 let od jeho narození a 100 let jeho díla R.U.R., kde se slovo „robot“ objevilo poprvé.

ČR se letos podařilo získat prestižní evropský projekt Marie Curie-Skłodowská, díky němuž se česká Noc vědců dostává i na evropskou mapu European Researchers’ Night.

NOC VĚDCŮ V ELI BEAMLINES

Program centra ELI Beamlines letos probíhal mimořádně pouze ONLINE.

1/ ONLINE HRA LASERLABYRINTH

Horkou novinkou byla vzdělávací online hra laserLAByrinth. Díky hře poznáte některé nezbytné součástky laserové laboratoře a jejich specifickou roli. Ocitnete se ve virtuální laserové hale a rázem se proměníte ve vědce, jehož úkolem bude sestavit a otestovat několik laserových experimentů. Nezbytná je vaše logika a rychlost řešení.

2/ VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY CENTRA

Vítejte v ELI! Na exkurzi do útrob centra ELI Beamlines vás tentokrát vezmeme jen virtuálně. Zato si ale můžete laserové laboratoře i experimentální haly skryté hluboko pod zemí projít pěkně detailně a vlastním tempem. K dispozici vám jsou 360° prohlídky, videospoty i krátká komentovaná videa.

  • 360° prohlídky laserové budovy centra ELI Beamlines
Eli Beams

Vydat se můžete do laserové haly k laseru L1 – Allegra. Tento systém o výkonu 5 TW, který byl kompletně vyvinutý v ČR týmem ELI Beamlines, dokáže vystřelit až 1000 laserových pulzů za sekundu. Ty následně posílá do experimentální haly E1, kde se využívají pro buzení zdrojů rentgenového záření sloužících ke studiu velice rychlých chemických reakcí a fyzikálních procesů, ke zkoumání vlastností a struktury pevných látek nebo pro vývoj nových materiálů. Navštívit můžete také experimentální halu E3, v níž je umístěna platforma pro fyziku plazmatu. Je multifunkční experimentální infrastrukturou určenou k provádění výzkumu interakce laseru s hmotou. Výzkum je zaměřen zejména na oblasti, jakými jsou fyzika vysokoenergetických hustot, teplá hustá hmota, plazmová optika, laboratorní astrofyzika nebo interakce s ultravysokou intenzitou. A vydat se můžete i do haly E4, která je věnována uživatelským experimentům využívajícím zařízení pro mezioborové aplikace laserového urychlování iontů (ELIMAIA).

3/ 60 LET LASERU

V rámci letošního 60letého výročí prvního laserového výstřelu, který se odehrál 16. 5. 1960, jsme pro vás přehledně shrnuli nejen nejvýznamnější milníky bohaté laserové historie, ale také základní fakta o laseru, princip jeho funkce, aplikace v každodenním životě i využití ultraintenzivních a vysokovýkonových laserů v základním výzkumu a průmyslu.

Online obsah je k dispozici zde

4/ SÉRIE ŽIVĚ PŘENÁŠENÝCH PŘEDNÁŠEK

V rámci programu proběhly 3 populárně-naučné přednášky, které byly přenášeny v reálném čase z konferenční místnosti centra ELI Beamlines.

Záznamy přednášek můžete zhlédnout na YouTube kanálu ELI Beamlines – odkazy naleznete u jednotlivých témat přednášek níže.

Přednášky vám umožní komplexně nahlédnout na problematiku laseru, principu jeho činnosti i jeho aplikací. Nejprve se přeneseme do okamžiku zrození laseru a postupně se přesuneme až do světa současných laserových technologií, do centra ELI Beamlines. Lasery jsou dnes všude kolem nás – máme se jich obávat? Sérii zakončíme velmi praktickým tématem, a sice laserovou bezpečností. V každé z přednášek se současně lehce dotkneme i celorepublikového tématu Noci vědců 2020 – zeptali jsme se přednášejících na propojení laserových technologií s robotikou, a také na to, jak jim roboti v laboratoři pomáhají.

  • 60 let laseru
    Ing. Bedřich Rus, Ph.D.

Laser a laserové technologie se staly fenoménem 21. století, ale jeho kořeny sahají již do začátku 20. století. První laserový výstřel se odehrál 16. 5. 1960 a od té doby lasery prošly ohromným vývojem. V přednášce představíme nejzásadnější milníky celého příběhu laseru. V navazující krátké diskuzi se zeptáme i na budoucnost laserových technologií. Přednáší Dr. Bedřich Rus, vedoucí vývoje laserových systémů centra ELI Beamlines.

Sledovat přednášku

  • ELI Beamlines: Ultraintenzivní lasery pro nové vědecké objevy
    Ing. Martin Přeček, Ph.D.

V této přednášce Vás centrem ELI i fascinujícím světem laserového záření provede Dr. Martin Přeček, experimentální vědec ELI Beamlines, který je členem experimentálního týmu zaměřeného na studium strukturní dynamiky. Přiblíží laser jakožto zdroj světla s jedinečnými vlastnostmi, vysvětlí princip jeho funkce a zmíní některé všední i nevšední aplikace laseru v běžném životě. Velkou měrou se pak soustředí na svět technologií využívajících ultraintenzivní lasery, které dnes vědcům otevírají zcela nové oblasti fyziky, a umožní tak průkopnický výzkum nejen ve fyzice a materiálových vědách, ale také v biomedicíně nebo laboratorní astrofyzice. Součástí přednášky jsou i komentované prohlídky vybraných laserových a experimentálních hal centra.

Sledovat přednášku

  • Laserová bezpečnost
    Ing. Marek Bizdra

Lasery se dnes staly zcela běžnou součástí našeho každodenního života. Jakkoli jsou však užitečné a nápomocné, mohou být zároveň i velmi nebezpečné. V přednášce se dozvíte, jak se chránit před specifickým rizikem používání laserů, a které části našeho těla jsou při vystavení laserovému paprsku nejzranitelnější. Dotkneme se také velmi aktuální problematiky bezpečnosti laserových ukazovátek a laserových show. A jak je nastavena laserová bezpečnost v centru ELI Beamlines, které disponuje lasery s obrovským špičkovým výkonem? Vše objasní Ing. Marek Bizdra, Laser safety officer laserového centra ELI Beamlines, školitel a poradce v laserové bezpečnosti se zkušenostmi z průmyslu a vědeckých pracovišť.

Sledovat přednášku

5/ ZEPTEJTE SE FYZIKA

Nedají vám spát nejnovější fyzikální objevy? Dumáte nad tím, jak fungují běžné každodenní věci kolem nás? Není vám něco z fyziky úplně jasné? Láká vás studium fyziky, ale nevíte, jestli to stojí za to? A jak vypadá „doopravdy“ život vědce? Během Noci vědců jste si mohli „přijít“ popovídat s fyziky Martinem Ledinským a Martinem Přečkem do online Fyzikální poradny!

KONTAKTNÍ OSOBA:

Hana Strnadová, E: hana.strnadova@eli-beams.eu, M: 601 560 333

PROGRAM DALŠÍCH PRACOVIŠŤ FZÚ AVČR:

https://www.nocvedcu.cz/organizace/fyzikalni-ustav-av-cr

KOMPLETNÍ PROGRAM NOCI VĚDCŮ 2020:

Úplné informace o Noci vědců a program všech zapojených institucí v ČR naleznete na webu nocvedcu.cz.

Přečtěte si také oficiální tiskovou zprávu.

Těšíme se s vámi na setkání opět za rok na Noci vědců 2021!