The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

ELI Beamlines získává cenu Ambasador kvality České republiky pro veřejný sektor

ELI Beamlines získává cenu Ambasador kvality České republiky pro veřejný sektor

 Česká společnost pro jakost (ČSJ) v roce 2020 vyhlásila pilotní ročník soutěže Ambasador kvality České republiky, který byl určen organizacím veřejného sektoru. V rámci této soutěže jsou organizace posuzovány podle jejich přístupu ke kvalitě jako fenoménu, který zahrnuje všechny oblasti života společnosti a je předpokladem pro naplňování jejích nových očekávání a zajištění dlouhodobé úspěšnosti. Cílem této soutěže je napomáhat zvyšování kvality a společenské odpovědnosti organizací veřejného sektoru v České republice.

Letos jednu z cen obdrželo také výzkumné centrum ELI Beamlines. Během slavnostního vyhlášení, které proběhlo vzhledem k pandemickým opatřením v online režimu 14. ledna 2021, si ocenění převzal Roman Hvězda, manažer výzkumného centra ELI Beamlines. „Rád bych poděkoval České společnosti pro jakost za udělení ocenění Ambasador kvality centru ELI Beamlines. Vizí ELI Beamlines je poskytovat své unikátní kapacity nejintenzivnějších laserů výzkumným týmům z celého světa a KVALITA je proto nutnou podmínkou, abychom naši vizi byli schopni naplnit. Je to ocenění nezměrného úsilí celého týmu centra čítajícího dnes již přes 300 kolegů, kteří již DESET let tvrdě pracují na výstavbě a provozu tohoto chrámu vědy a technologie,” řekl Hvězda.

ELI Beamlines chce být efektivně řízenou organizací a neustále se snaží zlepšovat kvalitu řízení a vnitřních procesů.

Centrum poskytuje své kapacity zejména pro vědecké experimenty, nicméně naší snahou je propojit základní a aplikovaný výzkum. Výzkum v ELI Beamlines umožňuje poznávání exotických jevů mikrosvěta, které má svůj potenciál v aplikacích v lékařství, energetice, farmacii, vývoji nových materiálů – např. pro vesmírné aplikace. Intenzivně se věnujeme technikách umožnujícím zobrazovat mikrosvět atomů a molekul s daleko větším rozlišením než dosud. Jedná se o klíčové poznatky pro lepší pochopení struktur virů a bakterií. Laserem urychlené částice se budou moci využívat při léčbě rakovinných nádorů, případně jako diagnostický prostředek při zkoumání historických památek.

Velké výzvy, kterým se věnujeme, se týkají energetiky. Díky vysokovýkonným laserům hledáme cestu k praktickému využití jaderné fúze jako energetického zdroje.

Odkaz na slavnostní vyhlášení 14/1/2021.