The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Laserové centrum ELI Beamlines a Signal festival rozsvítí laserový paprsek nad Prahou. Připomenou tak Mezinárodní den světla.

Centrum ELI Beamlines zaměřené na výzkum využívající nejpokročilejší laserové technologie a Signal festival společně připomenou Mezinárodní den světla. Symbolickou instalaci v samotném centru Prahy tvoří laserový paprsek, který protne město pohledem z Petřína na sídlo Akademie věd České republiky. Světelným paprskem, který bude nad Prahou svítit 15. a 16. května vždy od 20.00 do 24.00 hodin, chceme oslavit ústřední roli světla, kterou sehrává pro život na naší planetě, a podtrhnout význam laseru jako úžasné technologie.

Laser jako ušlechtilý zdroj světla

Dne 16. května uplyne právě 61 let od chvíle, kdy americký fyzik a inženýr Theodore Maiman úspěšně spustil vůbec první LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) na světě. Od té doby našlo laserové světlo využití v široké škále odvětví a doslova zasahuje do každodenního života lidí. Na počest vynálezu, který přinesl laser jako ušlechtilý zdroj světla, ustanovila v roce 2017 Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) 16. květen Mezinárodním dnem světla. Od roku 2018 se tato událost slaví napříč kontinenty jako globální iniciativa oslavující roli světla, jež hraje ve vědě, kultuře a umění, vzdělávání, udržitelném rozvoji, medicíně, komunikaci a dalších rozmanitých oblastech svou nezastupitelnou roli.

Laser se dnes využívá v medicíně k diagnostice, léčbě či estetické chirurgii; ve strojírenství k obrábění, svařování; v telekomunikacích poskytujících rychlý internet; elektronice; dopravě a automobilové dopravě v podobě senzorů umožňujících autonomní řízení vozidel; umění; vojenství a samozřejmě též ve vědě.

„Laser je nepochybně jedním z nejvíce fascinujících a zároveň jedním z nejužitečnějších vynálezů 20. století,“ říká Michael Prouza, ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR. „Lasery již nyní zásadně ovlivňují naše životy, ale stále ještě ani zdaleka o nich nevíme vše. Jsem přesvědčen o tom, že další skvělá využití laserů brzy odhalíme – i proto vznikla při Fyzikálním ústavu AV ČR laserová centra ELI Beamlines nebo HiLASE.“

Věda přináší společnosti řešení

ELI Beamlines a Signal Festival chtějí světelným paprskem symbolicky upozornit na zásadní význam vědy a vědecké činnosti pro celou společnost. Je to totiž právě věda, která přináší řešení a zlepšuje život na naší planetě, a jsou to právě vědci, kteří společnosti pomáhají také v překonání světové pandemie způsobené nemocí Covid-19.

„Věda a umění jsou od nepaměti propojenou nádobou. Proto jsem rád, že si tímto symbolickým paprskem můžeme připomenout nejenom výstřel prvního laseru před 61 lety, ale také oslavíme desáté výročí od schválení projektu laserového centra ELI Beamlines Evropskou komisí a Ministerstvem, školství, mládeže a tělovýchovy,“ říká Roman Hvězda, vedoucí centra ELI Beamlines.

„Věda a technologie jsou pro nás vedle umění a veřejného prostoru třetí nejpodstatnější pilíř, který definuje podstatu Signal Festivalu od jeho samotného začátku. Festival už léta spolupracuje s celou řadou technologických dodavatelů a každoročně prezentuje umělecká díla, která pracují s nejnovějšími technologiemi. Vedle naší vášně pro to, co dokážou věda a technologie způsobit v umění, samozřejmě obdivujeme její celkový přínos. Věda nás doprovází každou vteřinou našich životů. Proto nyní chceme připomenout přínos vědy pro společnost vyjadřovací prostředky, které jsou nám vlastní – skrze umění ve veřejném prostoru,“ popisuje ředitel Signal Festivalu Martin Pošta.

O Centru ELI Beamlines

Centrum ELI Beamlines je součást pan-Evropské iniciativy Extreme Light Infrastructure – ELI provozující nejvýkonnější a nejintenzivnější lasery na světě. Díky unikátnímu výzkumnému zázemí umožňuje vědeckým týmům z celého světa uskutečnit přelomové objevy. Je tak možné studovat základní strukturu hmoty, vývoj planet a hvězd, zobrazovat drobné struktury organismů proteinů, virů a bakterií, vyvíjet nové léky, záření odolné materiály pro kosmické stanice atd.

Centrum ELI Beamlines, jež je umístěné v Dolních Břežanech, je součástí Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a bylo pro uživatelské experimenty zpřístupnilo v roce 2018.