Cesta do Izraele

Koncem března se ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR Jan Řídký a Karel Rohlena, vedoucí oddělení laserového plazmatu FZÚ, vydali společně s delegací Středočeského kraje, vedenou hejtmanem Davidem Rathem, do Izraele, aby zde prezentovali projekt ELI.Their visit concentrated on two distinguished scientific institutions: Technion-Israel Institute of Technology in Haifa that was founded 86 years ago and since 2007 has ranked among the 200 best universities worldwide; and Weizmann Institute in Rehovot, an independent scientific facility established in 1934. Weizmann Institute is a multidisciplinary research institution that offers post-graduate degree studies. During their meeting with the Institute of Physics delegates, the representatives of both institutions along with the Israeli top experts in lasers technologies expressed their interest in cooperating with the Project ELI Beamlines in the Czech Republic. Their interest is focused mainly on using the experimental beam time and performing further research at the Czech Laser Facility.

Cílem jejich návštěvy se staly hned dvě významné vědecké instituce, a to konkrétně Izraelský technologický institut Technion v Haifě, který byl založen před 86 lety a v roce 2007 byl zařazen mezi 200 nejlepších světových univerzit, a Weizmannův ústav v Rehovotu, samostatné vědecké zařízení z roku 1934, jež v jednom místě sdružuje několik vědeckých oborů a nabízí možnost postgraduálního studia.

Zástupci Fyzikálního ústavu se zde setkali s představiteli obou institucí a se špičkovými odborníky v laserových technologiích, kteří projevili zájem spolupracovat na projektu ELI Beamlines v České republice. Především chtějí využívat experimentální čas a věnovat se výzkumu v českém laserovém zařízení.