The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Daniele Margarone byl jmenován novým ředitelem pro výzkum a provoz ELI Beamlines

Ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR jmenoval Dr. Danieleho Margaroneho ředitelem pro výzkum a provoz ELI Beamlines k 1. září 2022. Výběr byl založen na doporučení mezinárodní komise, která byla k tomuto účelu zřízena.

Dr. Margarone působil v poslední době jako přednášející experimentální fyziky plazmatu na Queen’s University v Belfastu ve Velké Británii a zároveň jako vedoucí oddělení „Urychlování iontů a aplikací vysokoenergetických částic“ na ELI Beamlines. Do ELI Beamlines nastoupil v roce 2010 a významně přispěl k vývoji ELI Beamlines od přípravné fáze přes implementaci a uvádění technologií do provozu, zejména iontového urychlovače nazývaného ELIMAIA. Dr. Margarone je uznávaný vědec v oblasti fyziky plazmatu a urychlování částic s rozsáhlými zkušenostmi z experimentů s využitím vysokovýkonných laserů.

Dr. Margarone vystřídá Dr. Georga Korna, který na této pozici působil od roku 2014,  patří mezi klíčové osobnosti, které umožnily úspěšné završení   dekády budování centra  ELI Beamlines. „Dr. Korn poskytl mimořádnou službu ELI Beamlines a celoevropskému projektu ELI zejména s ohledem na založení velmi kompetentního experimentálního týmu, na vývoj a dodávku klíčové vědecké instrumentace a při celkovém formování vědecké strategie pro ELI Beamlines “, říká Roman Hvězda, ředitel Centra ELI Beamlines..

Hlavní výzvou Dr. Margaroneho bude vytvoření efektivního uživatelského programu a koordinace výzkumných aktivit v ELI Beamlines a také podpora vědeckých příležitostí pro širokou komunitu laserových fyziků ve spolupráci s ředitelem pro vědu ELI ERIC. „Podílel jsem se na formování projektu ELI Beamlines od jeho počátku“, říká Daniele. „Je mi ctí sloužit v této nové roli a usnadnit rychlý přechod na skutečně mezinárodní uživatelské zařízení, které produkuje vynikající vědu“.