The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

ELI Beamlines v Londýně

Dne 17. března 2010 proběhla v rámci mezinárodní kampaně ČR zaměřené na získávání partnerů pro projekt ELI (Extreme Light Infrastructure) prezentace českého pilíře ELI Beamlines v Londýně. Smyslem tohoto setkání bylo informovat britskou vědeckou veřejnost o nejnovějším vývoji, k němuž v rámci tohoto evropského projektu v posledních měsících došlo, představit jim centrum ELI Beamlines, které bude realizováno v České republice, a získat ke spolupráci ve svém oboru světově uznávané britské firmy a vědce.

Prezentace se zúčastnili nejen zástupci britských firem, ale také představitelé vědy, státní správy a reprezentanti společností CzechInvest a CzechTrade.

Za českou stranu o projektu promluvili náměstek ministryně školství Vlastimil Růžička, vědecký manažer projektu ELI v České republice Bedřich Rus, výkonný manažer projektu ELI v ČR Florian Gliksohn a zástupce Fyzikálního ústavu a vedoucí oddělení laserového plazmatu Karel Rohlena. Společně s českou delegací zde byla přítomna také Dana Huňátová, velvyslankyně MZV se zvláštím posláním pro vědu a výzkum, která na základě svých mnoha jednání s významnými osobnostmi britské vědy a výzkumu tuto akci podnítila.

Synergii a úzkou spolupráci mezi ELI a dalším současným významným vědeckým projektem HiPER prezentoval jeho koordinátor Mike Dunne a evropský rozměr a význam těchto obou aktivit přiblížil Georg Korn, zástupce koordinátora evropské přípravné fáze projektu ELI.

Obdobné prezentace se konaly již ve Francii a v Německu, nyní se chystá další v Itálii.