Laserová vakuová komora pro experimenty interakce laseru a plazmatu

Tato vakuová komora je jedním z nejdůležitějších technologických komponentů v ELI Beamlines. Bude  sloužit výzkumnému programu fyziky plazmatu, který se zabývá širokou škálou experimentů interakce laseru a plazmatu a fyziky vysokých hustot energie. Za účelem realizace pump-probe experimentů bude komora schopna přijímat více synchronizovaných laserových paprsků s různou délkou pulzu a různou energií. Akronym P3 znamená Plazma Physics Platform.

Původní návrh komory vytvořili vědci z experimentálního týmu VP5 a z experimentálního inženýrského týmu. Samotná výroba trvala téměř dva roky. „P3 je jednou z největších komor pro civilní použití, je vyrobena z hliníku a váží asi 14 tun,“ říká Stefan Weber, vedoucí experimentálního týmuVP5.
Další parametry komory jsou: výška téměř 3,5 m, průměr necelých 5 m, objem cca 50 m3.