The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Laserové centrum ELI Beamlines se integruje do mezinárodního konsorcia ELI ERIC

Dnes došlo k jednomu ze zásadních kroků v existenci výzkumného centra ELI Beamlines, a to k podpisu smluv, které zajistí jeho oficiální přechod ze struktury Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR (FZU) do mezinárodního výzkumného konsorcia Extreme Light Infrastructure ERIC (ELI ERIC). Slavnostní podpis smluv o převodu proběhl zároveň s mezinárodní konferencí ICRI 2022 (International Conference on Research Infrastructures) organizovanou v Brně v rámci předsednictví České republiky Radě EU.

Po více než deseti letech tvrdé práce zahrnující přípravnou fázi, výstavbu, vývoj a instalaci laserových a experimentálních technologií, budování profesionálních týmů, první unikátní experimenty dospělo výzkumné centrum ELI Beamlines do své další životní etapy, která se plánovala a pečlivě připravovala již od počátku.

V úterý 18. října ve 12:00 podepsali ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR Michael Prouza a generální ředitel ELI ERIC Allen Weeks soubor smluv o převodu výzkumného centra ELI Beamlines, čímž se ELI Beamlines vyčlení ze struktury FZU a přejde pod mezivládní organizaci ELI ERIC s účinností od 1. 1. 2023. Slavnostního podpisu se zúčastnil také místopředseda Akademie věd ČR Jan Řídký a ředitel Odboru výzkumu a vývoje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Lukáš Levák a dále zástupci všech členských zemí konsorcia ELI ERIC.

Je to vůbec poprvé, kdy takto rozsáhlá výzkumná infrastruktura přechází z české do mezinárodní struktury. „Převod ELI Beamlines je svým rozsahem bezprecedentní v národním, ale i v celoevropském kontextu. Jsem velmi hrdý, že se samozřejmě s výraznou pomocí všech zainteresovaných stran v rámci FZU, AV ČR a MŠMT podařilo vše zvládnout na profesionální úrovni, jak potvrdili též naši mezinárodní partneři“, říká Michael Prouza, ředitel FZU.

Na základě integračních smluv dojde k převodu všech aktivit výzkumného centra ELI Beamlines, stejně jako hmotného a nehmotného majetku, zaměstnanců a grantových projektů. Tomuto finálnímu aktu předcházel dlouhý proces nastavující odpovídající právní a organizační rámec. Výzkumné centrum ELI Beamlines mělo v rámci FZU vždy vysokou míru autonomie, která předpokládala převod, jakmile bude vytvořena nová, k tomu zřízená organizace s příslušnou mezinárodní strukturou. ELI ERIC jako vlastník ELI Beamlines zajistí dlouhodobý provoz a rozvoj s ohledem na podporu vědecké excelence a udržení „leadershipu“ v oblasti laserových technologií v Evropě.

„ELI Beamlines bylo od počátku budováno jako mezinárodní centrum excelence. Tomu odpovídaly všechny kroky, jež jsme v poslední dekádě činili s ohledem na technologie, výzkumné aktivity a vědecký tým. Jsem velmi rád, že nyní jsme dosáhli též naplnění nejvyšších ambicí ve vztahu k organizačnímu uspořádání,“ říká Roman Hvězda, ředitel centra ELI Beamlines.

FZU a ELI ERIC současně uzavřely smlouvu o strategickém partnerství. Jedná se o první strategické partnerství ELI ERIC, které má zajistit dlouhodobou vědeckou spolupráci, má umožnit prostřednictvím FZU širší přístup české vědecké komunity a průmyslu k využití ELI ERIC a významnou účast  na technologickém vývoji a inovacích.

„Tato integrace je pro ELI ERIC významným krokem a poslouží jako vzor pro budoucí integraci ELI ALPS v roce 2024,“ říká generální ředitel ELI ERIC Allen Weeks. „V praxi to znamená, že ELI již nebude patřit jen hostitelským zemím, ale všem členským zemím konsorcia ELI ERIC.“

Druhé centrum výzkumné infrastruktury ELI je ELI ALPS. Nachází se v maďarském Szegedu a bude usilovat o  přechod do ELI ERIC od 1. 1. 2024. Třetí centrum ELI NP je budované v Rumunsku nedaleko Bukurešti a očekává se, že také v jeho případě proběhne v budoucnosti integrace do ELI ERIC.

 

Podpis smlouvy: Caterina Petrillo, předsedkyně správní rady ELI ERIC, generální ředitel ELI ERIC Allen Weeks, Michael Prouza, ředitel FZU, Jan Řídký, místopředseda Akademie věd

 

ELI – Extreme Light Infrastructure je pan-Evropský projekt roku 2006 součástí Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (dále jen „ESFRI“) zaměřený na využívání vysoko-výkonných laserů pro vědecké a průmyslové aplikace.

ERIC představuje jedinečnou právnickou osobu ustavovanou na základě právního rámce EU, který byl specificky vytvořen pro organizaci výzkumných infrastruktur. Jedná se o mezinárodní organizaci, jejímiž členy se stávají státy, které vědecky a finančně přispívají na činnosti konsorcia.

Konsorcium ELI ERIC bylo založeno v dubnu 2021. Kromě hostitelských zemí – České republiky a Maďarska – se zakládajícími členy konsorcia ELI ERIC staly rovněž Itálie a Litva. Německo a Bulharsko spoluzakládají konsorcium ELI ERIC jako pozorovatelé s výhledem vstupu v roli plného člena v pozdější fázi. Nad rámec toho vyjádřila zájem vstoupit do konsorcia ELI ERIC po jeho založení také řada dalších evropských, jakož i mimoevropských států.