The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Memorandum o spolupráci při výkonu členství ČR v ELI ERIC podepsáno

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová a ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR Michael Prouza podepsali dne 20. ledna 2021 Memorandum o vzájemné spolupráci při výkonu členství ČR v právnické osobě ELI ERIC (Extreme Light Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium). Slavnostní akt podpisu memoranda se konal v budově výzkumného centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech u Prahy, které také bude hostitelem statutárního sídla právnické osoby ELI ERIC. Definitivní formální ustavení právnické osoby ELI ERIC se ze strany Evropské komise očekává do letošního března.

Podpis memoranda ztvrzuje dlouholeté úzké partnerství Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Akademie věd ČR a Fyzikálního ústavu AV ČR při implementaci projektu výzkumné infrastruktury ELI Beamlines v ČR a ustavení mezinárodní právnické osoby, konsorcia ELI ERIC. To teď bude centrálně řídit nejen český pilíř ELI Beamlines, ale i maďarský pilíř ELI Attosecond Light Pulse Source (ELI ALPS).

Založení ELI ERIC představuje završení desetiletého úsilí nejen našeho ústavu vybudovat a zprovoznit nový typ výzkumné infrastruktury, která ve svém rozsahu a zaměření nemá nejen v České republice, ale i v celé Evropě obdoby,“ říká Michael Prouza, ředitel Fyzikálního ústavu.

Zakládajícími členy konsorcia ELI ERIC se společně s ČR a s Maďarskem stanou dále i Itálie a Litva. Se statutem zakládajícího pozorovatele vstoupí do konsorcia ELI ERIC Německo a Bulharsko, s výhledem plného členství v horizontu nadcházejících 3 let. Do té doby se očekává postupné rozšiřování konsorcia ELI ERIC i o další evropské i mimoevropské státy.

Ustavením právnické osoby ELI ERIC dosáhne ČR dalšího z významných milníků v agendě výzkumných infrastruktur. ČR se dosud zapojila do 14 konsorcií evropských výzkumných infrastruktur ERIC a účastní se i dalších 8 mezinárodních výzkumných organizací. Vůbec poprvé však bude ČR hostit statutární sídlo konsorcia ERIC. Memorandum, jež jsme dnes s paní předsedkyní Evou Zažímalovou a panem ředitelem Michaelem Prouzou podepsali, je ztvrzením pokračování intenzivní spolupráce našich třech institucí na realizaci projektu ELI. Velice si vážím práce a enormního zaujetí všech, kteří se na něm podílí. Díky Vám bude moci být konsorcium ELI ERIC již velmi brzy představeno evropské a celosvětové odborné i laické veřejnosti a s jeho ustavením výzkumná infrastruktura ELI naplní jednu z dalších etap svého životního cyklu. Věřím, že budeme v Dolních Břežanech u Prahy a Szegedu hostit ty nejlepší laserové experimenty na světě, vedoucí nejen k průlomovým vědeckým poznatkům, avšak i k novým technologiím adresujícím významné socioekonomické výzvy 21. století,“ uvedl ve svém úvodním projevu ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Napomoci k naplnění výzkumných ambicí obou center má mj. i projekt IMPULSE, financovaný Evropskou komisí ze zdrojů rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu 2020, jenž za účasti 15 výzkumných institucí z 10 evropských států podpoří integraci pilířů výzkumné infrastruktury ELI v rámci právnické osoby ELI ERIC částkou dosahující výše takřka 20 miliónů EUR. Samotné provozní náklady výzkumné infrastruktury ELI, zahrnující pilíře ELI Beamlines a ELI ALPS, budou v uvedeném období konvergovat k hodnotě 50 miliónů EUR ročně.

„Konsorcium ELI ERIC potvrzuje mé přesvědčení, že česká věda může směle soutěžit a spolupracovat s těmi nejlepšími na světě. Tímto krokem vzniká velká infrastruktura se špičkovými technologiemi opravdu mezinárodního významu. Potenciál našich špičkových týmů a českého výzkumu obecně je mnohem větší, než si myslíme,“ doplňuje Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR.

ELI je projektem celosvětově nejvýznamnější laserové výzkumné infrastruktury, která umožní realizaci špičkových vědeckých experimentů v oblasti základního a aplikovaného výzkumu napříč vědními obory a vývoj pokročilých technologií a průmyslových aplikací. Konstrukce pilířů výzkumné infrastruktury ELI bude brzy dokončena, přičemž dílčí technologické celky ELI jsou uváděny do provozu a zpřístupňovány pro uživatele jak z výzkumné, tak i z inovační komunity. Několik desítek experimentálních uživatelských kampaní proběhlo v ELI již v roce 2020.

České centrum ELI Beamlines nabízí uživatelské komunitě své unikátní experimentální kapacity umožňující díky nový zobrazovacím technikám průlomové objevy v biomolekulárním a materiálovém výzkumu, stejně jako vývoji diagnostických metod pro medicínské aplikace, či astrofyzice a plazmové fyzice.

Tyto poznatky budou významné pro oblast energetiky ve vztahu k bezuhlíkovým zdrojům a ochraně klimatu a také budou představovat velkou příležitost pro české průmyslové partnery z oblasti fotoniky.

Velkým oceněním také je, že prestižní mezinárodní časopis Physics World nedávno zařadil ELI mezi 10 nejvýznamnějších projektů výzkumných infrastruktur na světě.

Ustavení právnické osoby ELI ERIC, díky svému modelu financování, zabezpečí dlouhodobě udržitelný provoz, jakož i další investiční rozvoj výzkumné infrastruktury ELI a zpřístupní její experimentální zařízení celosvětové uživatelské komunitě. Realizace projektu výzkumné infrastruktury ELI v ČR a v Maďarsku jako nových členských státech EU přispívá mj. k vyrovnávání rozdílů ve výzkumné a inovační výkonnosti v Evropě a přispívá k posilování soudržnosti v rámci Evropského výzkumného prostoru a Evropské unii jako celku.