The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Memorandum o spolupráci mezi FZU AV ČR (ELI Beamlines) a tchajwanským výzkumným centrem NSRRC

Fyzikální ústav Akademie věd České republiky (ELI Beamlines) a National Synchrotron Radiation Research Center z Tchaj-wanu uzavřely Memorandum o spolupráci. Slavnostní podepsání proběhlo online prostřednictvím videokonference.

Memorandum nastiňuje základní rámec spolupráce mezi oběma stranami v oblasti vědy a technologie pulzního záření. Cílem je kombinovat odborné znalosti k dosažení vytčených vědeckých cílů, obecně rozvíjet specializované znalosti a účinně využívat zařízení a technologie obou center a posílit spolupráci a vzájemnou podporu.

Obě instituce kladou důraz na vědecké a průmyslové aplikace výzkumu, zejména na nové výzvy v oblastech, jako jsou zelená energie či biomedicína. Jsou také připraveny společně nabídnout své technologie externím uživatelům v oblasti využívání fotonů.

Laserové centrum ELI Beamlines je součást evropské iniciativy Extreme Light Infrastructure – ELI provozující nejvýkonnější a nejintenzivnější lasery na světě. Díky unikátnímu výzkumnému zázemí umožňuje vědeckým týmům z celého světa uskutečnit přelomové objevy. Je tak možné studovat základní strukturu hmoty, vývoj planet a hvězd, zobrazovat drobné struktury organismů proteinů, virů a bakterií, vyvíjet nové léky, záření odolné materiály pro kosmické stanice atd.

National Synchrotron Radiation Research Center (NSRRC) je neziskový výzkumný ústav financovaný ministerstvem vědy a techniky (MOST) na Tchaj-wanu. Sídlí ve vědeckém parku Hsinchu, který je označován jako „Silicon Valley Tchaj-wanu“, sídlo mnoha největších IT a polovodičových společností na ostrově. Zde jsou umístěny též dvě přední tchajwanské akademické instituce, Národní univerzita Tsing Hua a Národní univerzita Chiao Tung. NSRRC, největší uživatelské výzkumné zařízení na Tchaj-wanu, v současnosti provozuje dva urychlovače, Tchajwanský světelný zdroj (Taiwan Light Source, TLS) a Tchajwanský fotonový zdroj (Taiwan Photon Source, TPS).