The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Nový vynález na ELI Beamlines: Dvoustupňový plynový terč pro urychlování elektronů laserem

V minulém roce dokončil Sebastian Lorenz z výzkumného centra ELI Beamlines díky finanční podpoře z  projektu GAMA2 Technologické agentury ČR vývoj dvoustupňového plynového terče, který je vhodný pro urychlování elektronů pomocí laserového pulzu. Jeho zásadní vlastností je schopnost vytvořit vhodný hustotní profil plynu pro kontrolovanou injekci elektronů do urychlující fáze urychlovače při zachování velmi nízkého úniku odpadního plynu do vakuové komory.

Plynový terč přináší inovativní řešení v tom, že kombinuje nadzvukovou trysku a plynovou celu v jednom kompaktním zařízení. Tím lze za pomocí vysoce-intenzivních ultra-krátkých laserových pulsů urychlovat svazky elektronů na vysoké energie a to při zachování nízkého úniku plynu z terče do komory. Součástka má využití, jak ve velké škále výzkumných urychlovačů elektronů, tak potenciálně v nemocničních laserových urychlovačích pro radioterapii.

Průmyslový design součástky je momentálně dokončený. Lze ji strojově vyrobit a následně implementovat do soustavy urychlovače. Byla také podaná patentová přihláška v České republice a je v plánu rozšíření ochrany do dalších zemí.

Díky podpoře z projektu GAMA se mi povedlo můj vynález dokončit, testovat a začít nabízet komerčně. Tento plynový terč je inovativní a levný na výrobu a předpokládám, že by mohl být hojně využívaný především v LWFA elektronových urychlovačích,“ říká Sebastian Lorenz, který na ELI Beamlines pracuje jako vědecký asistent v Oddělení radiační fyziky a urychlování elektronů.

V současné době se staví a inovuje mnoho nových LWFA urychlovačů. Poptávka po nové generaci pokrokových plynových terčů je tedy poměrně vysoká a o testování produktu projevily zájem již konkrétní výzkumné instituce.

 

 

Kontakt pro zájemce

Miroslava Príbišová, Centrum pro transfer technologií, Miroslava.Pribisova@eli-beams.eu