The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Otec projektu ELI Gerard Mourou v Praze

Ve dnech 24. – 26. března 2015 navštívil prof. Gerard Mourou Prahu. Při této příležitosti přednesl na Akademii věd přednášku o laserech o výkonu v řádech zetawattů, která se konala pro odbornou veřejnost pod záštitou předsedy Akademie věd prof. Jiřího Drahoše. Mimo jiné se také prof. Mourou přijel podívat, jak pokročila stavba laserového centra ELI Beamlines, jednoho ze tří pilířů evropského projektu ELI, jehož přípravné fáze byl Mourou iniciátorem a hlavním koordinátorem.

Gerard Mourou je profesorem Ecole Polytechnique (univerzita v Paříži) a ředitelem IZEST (Mezinárodní centrum pro zetawattovou a exawattovou vědu a technologii). Velkou část své vědecké kariéry strávil v USA na univerzitách v Rochesteru a Michiganu. Mezi jeho nejvýznamnější vědecké objevy patří technika Chirped pulse amplification (CPA), která je využívána pro zesílení ultrakrátkých laserových pulsů. Tento objev umožnil vývoj laserových systémů s vysokým špičkovým výkonem a jejich využití pro zcela nové vědecké a průmyslové účely. Na této technice jsou založeny též lasery v budovaném centru ELI, jež v současnosti patří k jednomu z nejambicióznějších vědeckých projektů v Evropě. Prof. Mourou současně využil své poznatky pro řadu důležitých aplikací, zejména v oblasti chirurgie. Otevřel tak oblast využití femtosekundových laserových pulsů pro oční operace. Využití těchto typů laserů umožňuje odebrat tkáň bez poškození okolí. Lasery se používají jako vysoce přesné skalpely např. při transplantaci rohovky.

Profesor Mourou patří mezi současné významné vědce – fyziky a ve své práci se specializuje na technologie ultrakrátkých laserových pulsů. Ve vědeckém světě je považován za vizionáře ve využívání laserů o špičkových výkonech až v řádech zetawattů (1021W). „Vážím si toho, že u nás mohu přivítat tak světově významného vědce, jakým Gerard Mourou bezesporu je. Jeho přítomnost potvrzuje významnou roli, kterou česká věda a výzkum hrají v celosvětovém měřítku,“ řekl prof. Jan Řídký, ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR.

Mourou jako hlavní propagátor celoevropského projektu ELI (Extreme Light Infrastructure) se také samozřejmě zajímal o centrum ELI Beamlines a o vývoj jeho laserových systémů. Na stavbu do Dolních Břežan se přijel za doprovodu pracovníků projektu podívat. „Udělali jste obrovský kus práce a já jsem velmi hrdý na to, že se myšlenka nejvýkonnějšího laserového centra zhmotnila,“ prohlásil prof. Mourou. A svědkem dalšího vývoje projektu ELI bude moct být i nadále. Byl totiž osloven, aby vedl skupinu expertů, kteří připraví návrh upgradu výzkumného centra ELI po roce 2020.

Projekt Extreme Light Infrastructure (ELI) je součástí evropského plánu na vybudování nové generace velkých výzkumných zařízení vybraných Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). Hlavním cílem ELI je vybudování nejmodernějšího laserového zařízení na světě. V něm budou realizovány výzkumné a aplikační projekty zahrnující interakci světla s hmotou na intenzitě, která je asi 10 krát větší než současně dosažitelné hodnoty. Realizuje se v podobě tří pilířů, které vznikají v České republice, v Maďarsku a Rumunsku.