The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Projektová žádost

Přípravný tým ELI podal projektovou žádost na ministerstvo

Dne 12. listopadu 2009 v 14.00 podal Fyzikální ústav AV ČR na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR projektovou žádost o získání dotace z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, a tím úspěšně završil jednu etapu své několikaleté práce.

Fyzikální ústav za podpory MŠMT, Akademie věd ČR a konsorcia akademických a vědeckých institucí ELI-CZ chce v České republice vybudovat jedinečné centrum excelence – mezinárodní laserové zařízení ELI. Konečný termín pro podání žádostí na MŠMT je 16. listopad 2009.

ELI je mezinárodní projekt, uvedený na evropském výhledovém plánu pro vznik velkých vědeckých infrastruktur (ESFRI European Roadmap for Research Infrastructure), který si klade za cíl vybudovat a provozovat unikátní laserové zařízení.

Česká republika společně s Maďarskem a Rumunskem získala v říjnu tohoto roku od všech 13 evropských partnerů projektu oficiální mandát k implementaci ELI, jež spočívá ve vybudování tří laserových center, spadajících pod jeden společný model řízení tzv. ERIC (European Research Infrastructure Consortium).

ERIC je nová právní entita, která umožňuje vybudovat a řídit právě takové mezinárodní vědecké centrum, jakým je ELI. Musí mít nejméně tři zakladatele, kterými v tomto případě jsou Česká republika, Maďarsko a Rumunsko; dalšími členy se s největší pravděpodobností stanou Německo, Velká Británie a Francie.

České centrum („Beamlines facility“)bude umístěno v Dolních Břežanech a středem jeho zájmu bude výzkum ultraintenzivních sekundárních zdrojů pro mezioborové aplikace ve fyzice, chemii, medicíně, biologii a materiálovém inženýrství.

Jeho realizace v České republice bude obrovským přínosem hned v několika směrech:

  1. vznik nových pracovních míst (infrastruktura pojme až 250-300 vědeckých pracovníků z tuzemska i zahraničí a budou vznikat i pracovní pozice pro nevědecké pracovníky, zejména odborně vzdělané techniky)
  2. výchova nové generace vědců, možnost vysoce kvalitního postgraduálního vzdělávání, napojení na absolutní světovou vědeckou špičku a přímý přístup k nejnovějším vědeckým informacím
  3. pozvednutí českého základního i aplikovaného výzkumu na světovou úroveň
  4. získání centra excelence, atraktivního pro uznávané odborníky z celého světa
  5. synergie mezi stávajícími vědeckými ústavy, technologickými firmami a centrem ELI
  6. vznik nových „hi-tech“ firem
  7. ekonomický rozvoj regionu

Fyzikální ústav žádá se strukturálních fondů o něco méně než 7 mld. Kč, z čehož 2/3 tvoří náklady na unikátní vědecké technologie.