Seminář o laserových a optických technologiích na Univerzitě Palackého

Dne 22. února od 10 hodin proběhl na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci seminář o projektech realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvy:

„Výzkum a vývoj femtosekundových laserových systémů a pokročilých optických technologií“ a „Výzkum a vývoj nových způsobů generace záření a nabitých částic pomocí ultraintenzivních laserových polí“.

Výzkumné týmy sestavené v rámci těchto projektů sehrají významnou roli při budování odborného zázemí mezinárodního laserového centra ELI Beamlines.

V rámci přednášky vystoupili vědci Daniel Kramer a Daniele Margarone, kteří studentům z Přírodovědecké fakulty a pracovníkům Společné laboratoře optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR představili hlavní laserové a optické technologie vyvíjené v těchto projektech.

Organizátor akce Michael Vích zhodnotil včerejší přednášku takto: „Musím říci, že se seminář na půdě Přírodovědecké fakulty v Olomouci opravdu podařil. Chtěl bych tímto studentům a pracovníkům univerzity poděkovat za hojnou účast a aktivní přístup. Pro ostatní zájemce o projekty připravujeme další semináře, které jsou podrobně vypsány na webových stránkách ELI Beamlines. Srdečně Vás na ně zvu.“