The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Slavnostní otevření experimentálního uživatelského zařízení ELIMAIA

„Laserový urychlovač“, který je součástí zařízení ELIMAIA, byl navržen a vyvinut na Fyzikálním ústavu AV ČR v Praze, zatímco část pro transport svazků a pro dozimetrii tzv. ELIMED byla navržena a postavena v italském Národním ústavu pro jadernou fyziku (LNS-INFN) v Katánii. ELIMED představuje jednu z klíčových technologií centra ELI Beamlines, která umožní uživatelům provádět předklinický výzkum pro budoucí aplikace v léčbě rakoviny, jako je ozařování biologických vzorků krátkými svazky protonů / iontů urychlených laserovým systémem L3-HAPLS.

ELIMAIA bude prvním zařízením založeným na urychlování iontů pomocí laserů, určeným výhradně uživatelům, kteří se zajímají o výzkum pomocí nekonvenčních iontových svazků. ELIMED je zásadní technologií pro zlepšení kvality iontového svazku  a poskytnutí kontrolované dávky v každém výstřelu do uživatelských vzorků,“ říká Daniele Margarone, vedoucí výzkumného programu, do kterého projekt ELIMAIA spadá.

Slavnostního otevření se zúčastnili místopředseda Akademie věd ČR Jan Řídký, italský velvyslanec v České republice Francesco Saverio Nisio, ředitel INFN Fernando Ferroni a další zástupci Národního ústavu pro jadernou fyziku v Itálii, výzkumného centra ELI Beamlines, mezinárodního konsorcia ELI-DC a Fyzikálního ústavu AV ČR. Součástí programu byla samozřejmě také prohlídka experimentální haly, kde je ELIMAIA instalována.

Původní projekt ELIMED vznikl v roce 2011 a formální podobu dostal podepsáním Memoranda o porozumění mezi Fyzikálním ústavem AV ČR a italským národním ústavem LNS-INFN. Tím se demonstrovalo strategické vědecké partnerství mezi oběma ústavy. „Realizace ELIMED byla umožněna díky zkušenostem výzkumných pracovníků INFN-LNS, které získali při práci na prvním italském zařízení pro protonovou terapii (CATANA) a díky své kompetentnosti v oblasti medicínské fyziky. ELIMED bude první technologií, která bude přístupna uživatelům z celého světa. Vědci zde budou zkoumat chování unikátních svazků s nebývalými vlastnostmi a jejich využití pro různé aplikace, včetně těch lékařských“, říká Pablo Cirrone, vedoucí týmu ELIMED.

ELIMAIA bude plně funkční do konce roku 2019. Poté bude zpřístupněna uživatelům z mezinárodní vědecké komunity, kteří se budou věnovat zejména budoucím aplikacím laserem řízených iontů v hadronové terapii a v dalších oblastech výzkumu (fyzika, biologie, medicína, chemie, materiálové inženýrství).