Tisková konference 3. května 2010

Špičkové výzkumné projekty míří do Středočeského kraje.

Ve Středočeském kraji v budoucnu vyrostou dvě nové výzkumné infrastruktury – centra ELI a BIOCEV. Ta úspěšně prošla národním hodnocením  projektových žádostí v první výzvě prioritní osy 1 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007-2013 na vybudování evropských center excelence. BIOCEV a ELI postoupily spolu s dalšími 7 projekty do závěrečného hodnocení Evropské komise, která by o financování projektů měla rozhodnout na konci roku 2010.

„Projekty ELI a BIOCEV mají plnou podporu Středočeského kraje. Oba projekty přispějí mimo jiné k tvorbě nových pracovních míst, rozvoji nových perspektivních oborů a posílení konkurenceschopnosti Středočeského kraje. Středočeský kraj dlouhodobě usiluje o to, aby se rozvíjel jako svébytný a hospodářsky silný region se znalostně orientovanou ekonomikou. Projekty BIOCEV a ELI jsou jedinečnou příležitostí k využití a dalšímu rozvoji inovačního potenciálu kraje a současně dávají šanci na alespoň částečné splacení dluhu, kdy do středočeské infrastruktury plynulo historicky málo peněz“ uvedl hejtman MUDr. David Rath.

ELI je jedním z projektů uvedených na tzv. „ESFRI roadmap” (Evropský výhledový plán pro vznik velkých vědeckých infrastruktur/European Roadmap for Research Infrastructure), který si klade za cíl vybudovat a provozovat unikátní laserové zařízení. V České republice v Dolních Břežanech bude vystavěno unikátní laserové centrum ELI Beamlines, jehož prvořadým úkolem bude vytvářet zcela nové generace sekundárních zdrojů produkovaných ultraintenzivními lasery. V základním výzkumu umožní nové ultraintenzivní zdroje například laboratorní experimenty v kvantové elektrodynamice při vysokých hustotách energie, v laboratorní astrofyzice (např. laboratorní testovaní mechanismů emise záření pulsary) a fyzice horké husté hmoty, fyzice plazmatu, atd. V oboru aplikovaného výzkumu umožní nové laserové zdroje záření a částic mimo jiné vývoj nových diagnostik v medicíně, vývoj nových terapeutických technik, vývoj personalizovaných léčiv a vývoj nových materiálů. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci pro ELI bylo vydáno v lednu 2010. Nyní se intenzivně pracuje na dokumentaci pro stavební povolení a zároveň probíhají geologická měření, měření vibrací a výpočty kmitání budovy.

„Pokud bude projekt schválen Evropskou komisí do konce roku 2010, předpokládáme, že v polovině roku 2011 bude zahájena stavba s termínem dokončení 2013,“ říká Jan Řídký, ředitel Fyzikálního ústavu AVČR, „Následně by odborníci začali osazovat lasery a další technologie a v druhé polovině roku 2015 by ELI bylo uvedeno do provozu.“

BIOCEV je společným projektem Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy s cílem vybudovat biotechnologické a biomedicínské centrum ve Vestci. Výzkum se bude orientovat například na funkci a onemocnění jater, kardiovaskulární dysfunkci, vývoj diabetu a dalších metabolických poruch, které tvoří součást metabolického syndromu. Dále se vědci v rámci projektu pokusí objasnit genetický podklad vrozené ztráty sluchu a stařecké nedoslýchavosti u lidí. Budou studovat asociace nádorových onemocnění s virovými infekcemi a možnosti genové terapie a vakcinace zejména proti virovým infekcím. Z oblasti týkající se životního prostředí se vědci zaměří na enzymy využitelné například při zpracování odpadů, v moderní energetice (biologické články), při biotechnologickém zpracování potravin nebo při optimalizaci aplikovatelnosti některých nukleolytických enzymů proti rakovinnému bujení. Zabývat se budou i návrhem morfologicky a funkčně ekvivalentních tkáňových náhrad, konstruovaných na základě biomateriálů a lidských kmenových buněk. Plánována je i příprava náhrad cév, srdečních chlopní, chrupavek a kostí. Projekt již získal územní rozhodnutí a vydání stavebního povolení je očekáváno v červenci tohoto roku. Zahájení výstavby centra je plánováno na 1. čtvrtletí 2011, v závislosti na vydání kladného rozhodnutí o financování. Pokud vše půjde podle výše plánovaného harmonogramu, centrum BIOCEV by mělo být uvedeno do provozu začátkem roku 2013. V centru vznikne až 700 nových pracovních příležitostí pro vysoce i méně kvalifikovanou pracovní sílu.