The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Unikátní laserové centrum ELI v České republice

Na základě rozhodnutí Mezinárodního řídícího výboru přípravné fáze projektu ELI (Steering Committee ELI-PP), jehož jednání se uskutečnilo 1. října 2009 v Praze, Česká republika získala oficiální mandát k tomu, aby pokračovala v implementaci ELI a společně s Maďarskem a Rumunskem vytvořila celoevropské konsorcium, které toto laserové centrum vybuduje a bude provozovat.

Kandidatura ČR na ELI byla podána Fyzikálním ústavem, AV ČR, v.v.i., a aktivně ji podporují MŠMT, AV ČR, sdružení univerzit a výzkumných ústavů Konsorcium ELI-CZ a rovněž velcí mezinárodní partneři projektu ELI, zejména Německo a Velká Británie.

ELI (Extreme Light Infrastructure) je mezinárodní projekt podle plánu Evropského vědeckého fóra pro výzkumné infrastruktury ( ESFRI Roadmap), jehož cílem je vybudování unikátní infrastruktury panevropského významu, která bude provozovat první víceúčelový laser pro fundamentální výzkum interakce světla s hmotou ve zcela nové oblasti intenzity laserového záření, v tzv. ultrarelativistickém režimu.

Jednání Mezinárodního řídícího výboru přípravné fáze ELI 1. října 2009, Praha

Ve čtvrtek 1. října 2009 se v Praze konalo jednání Mezinárodního řídícího výboru přípravné fáze projektu ELI (dále „Řídící výbor“). Řídící výbor se skládá z reprezentantů Evropské komise a z představitelů financujících organizací všech 13 partnerských zemí, které jsou členy evropského konsorcia ELI, a má rozhodovací pravomoc při výběru kandidátské země pro projekt ELI. Své stanovisko totiž doporučí ke schválení Evropské komisi. Za Českou republiku byli přítomni prof. Vlastimil Růžička, náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, a místopředseda Akademie věd ČR prof. Miroslav Tůma.

Řídící výbor ELI-PP přijal český návrh implementace ELI a udělil ČR oficiální mandát k pokračování realizace jejího konceptu. Společně s Maďarskem a Rumunskem také byla Česká republika pověřena vytvořením celoevropského konsorcia (tzv. ERIC – European Research Infrastructure Consorcium), které laserové centrum ELI vybuduje a bude řídit. Členy konsorcia by se také měly stát ostatní státy angažované v přípravné fázi projektu ELI, kterými např. jsou Německo, Velká Británie, Francie, Itálie, Španělsko nebo Řecko.

Česká koncepce implementace ELI spočívá ve vybudování tří velkých laserových center pod jednou značkou ELI. První centrum bude umístěno v České republice v Dolních Břežanech a soustředí se na výzkum ultraintenzivních sekundárních zdrojů pro mezioborové aplikace ve fyzice, medicíně, biologii a materiálovém inženýrství. Druhé centrum by mělo stát v Maďarsku v Szegedu a věnovalo by se fyzice ultrakrátkých optických pulsů v řádu attosekund. A konečně poslední centrum orientované na fotonukleární fyziku by mělo být realizováno v Rumunsku v městečku Magurele, jež se nachází severně od Bukureště. Zároveň by se všechna tři zařízení také měla zabývat výzkumem a vývojem laserových technologií za účelem realizace další etapy tohoto projektu spočívající v dosažení intenzity optického pole v řádu 1025 W/cm2, umožňující laboratorní bádání v oboru exotické fyziky. Cílem této koncepce je vybudovat jednotnou infrastrukturu na bázi tří výše zmíněných specializovaných pilířů, které se vzájemně doplňují. Z toho také vychází idea společného modelu řízení, spočívající tedy v přijetí nové právní entity ERIC (European Research Infrastructure Consortium), která umožňuje založit a provozovat takovýto typ mezinárodního vědeckého zařízení.

Realizace projektu ELI v ČR pozvedne český základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky, lékařství, biologie, laserového, materiálového inženýrství na světovou úroveň. Půjde rovněž o nejvýznamnější výzkumnou infrastrukturu v nových členských zemích EU.

Další rozpracování plánu implementace ELI předloží Česká republika na zasedání Rady pro konkurenceschopnost, které se uskuteční 3. prosince 2009 v Bruselu.