The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Zahajovací schůzka Konsorcia ELI-CZ

V Praze dne 18. února proběhla zahajovací schůzka Konsorcia ELI-CZ. Zúčastnili se jí členové konsorcia a zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Akademie věd ČR.

Konsorcium ELI-CZ je sdružení třinácti subjektů podporujících myšlenku realizace projektu ELI v České republice.

Během včerejšího setkání Bedřich Rus a Jan Řídký z Fyzikálního ústavu AV ČR, který je koordinátorem ELI v ČR, opět připomněli velký význam tohoto laserového zařízení.

ELI je projekt víceúčelového laseru o výkonu zhruba stokrát větším, než je výkon největších současných laserů. Tento laser bude jádrem aplikačního centra pro vývoj nových materiálů, hadronové terapie, kompaktních ultraintenzivních zdrojů záření a částic a pro základní výzkum v kvantové a relativistické fyzice.

Členové Konsorcia ELI-CZ projevili zájem o spolupráci a vymezili základní činnosti, na kterých by se měli všichni podílet. Mimo jiné se jedná o přípravu národního programu základního vědeckého výzkumu a přípravu projektů aplikovaného výzkumu v infrastruktuře ELI, technologický vývoj a účast průmyslu při stavbě ELI a o rozvoj studentských programů.

Česká republika má velkou šanci stát se hostitelskou zemí laserové infrastruktury ELI. Mezi další kandidátské země patří Francie, Velká Británie, Maďarsko a Rumunsko. Konečné rozhodnutí by mělo padnout v létě 2009.