The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Zemřel Věslav Michalik, starosta Dolních Břežan

Včera náhle zemřel dlouholetý starosta Dolních Břežan Věslav Michalik. Zasloužil se o neskutečný rozkvět dříve neutěšené obce. Přinesl koncepci, strukturu, barvy a budoucnost. Právě díky jeho schopnosti dívat se za horizont každodenních starostí, schopnosti formulovat vizi a současně ji i realizovat bylo možné umístit výzkumná centra ELI Beamlines a HiLASE na místo, kde dnes stojí a dotváří charakter jedné z nejúspěšnějších obcí v České republice.

Svým klidem, racionalitou, přímostí a schopností naslouchat byl dokonalým facilitátorem důležitého dění. Připraven podat pomocnou ruku, když bylo třeba.

Náhlá úmrtí vždy přinášejí šok a otázky, co dotyčnému nebylo dopřáno dodělat. Věslavu Michalikovi se za sebou podařilo zanechat úžasné dílo a odkaz, který zůstane inspirací.

Ať odpočívá v pokoji.