The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Ministr školství Petr Gazdík si u nás prohlédl unikátní technologie

V úterý 19. dubna jsme uvítali ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Gazdíka. Spolu s ním nás navštívila i náměstkyně ministra školství pro vysoké školy Radka Wildová a Štěpán Jurajda, náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace.

V laserové hale s laserem L3 HAPLS se setkali se zástupci vědeckého týmu a získali informace o vývoji, provozu a využití samotného laseru pro vědecké uživatele.
Vedoucí centra Roman Hvězda ministra seznámil s využitím jednotlivých experimentálních zařízení, dále se současnými aktivitami pro vědecké uživatele z celého světa a též s analýzou ekonomických dopadů provozu ELI na místní region či celou republiku. Na prohlídku navazovala diskuse, za účasti ředitele ELI ERIC Allena Weekse, o možnostech další vědecko – výzkumné spolupráce s českými i zahraničními univerzitami, vědeckými institucemi či firmami.