The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

S novým vedením Univerzity Karlovy o užší spolupráci

Management Univerzity Karlovy vedený rektorkou prof. Milenou Králíčkovou navštívilo ELI prvně po svém jmenování.

Návštěva si prohlédla experimentální halu E3 – fyzika plazmatu a E4 – urychlování protonů. Detailní informace o vědeckých programech a experimentech v těchto dvou halách sdělili vědečtí pracovníci Stefan Weber a Lorenzo Giuffrida.

Následovala schůzka se zástupci ELI, s ředitelem ELI ERIC Allenem Weeksem a vedoucím ELI Beamlines Romanem Hvězdou.

Hlavními body diskuse byla užší spolupráce obou institucí jako například možnosti stáží studentů UK v laserovém centru ELI.

Paní rektorku na návštěvě doprovodili i prorektorka prof. Markéta Křížová a prorektor Pavel Doleček.