The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Stanovisko Fyzikálního ústavu AV ČR (FZU) k události na Veletrhu vědy

Česká republika je demokratický prostor, ve kterém jsou lidem ústavou zaručena mimo jiné politická práva na vyjádření jejich názorů.

Těchto zásad se drží samozřejmě také vedení a zaměstnanci FZU, včetně výzkumného centra ELI Beamlines. Každý má právo na svůj názor, se kterým vždy ostatní nemusí souhlasit. Rozmanitost a rozdílnost názorů, postojů a zvyků jednotlivých národností je přirozenou součástí naší organizace, kde působí více než tisícovka zaměstnanců z více než 50 zemí světa.

Je však nezbytné zdůraznit, že způsob, jakým náš zaměstnanec dr. Yingliang Liu prezentuje své osobní názory, je zcela nepřijatelný a naprosto nevhodný. Hranice mezi “vyjadřováním pouhého názoru” a šířením lží, dezinformací a zasahováním do práv jiných je poměrně křehká. Na FZU v žádném případě nechceme být součástí šíření jakýchkoliv manipulativních polopravd nebo lží.

Ať už byla motivace dr. Liu k šíření těchto postojů jakákoli, takové chování přesahuje přijatelné chování v rámci FZU i ELI Beamlines, není v souladu s Etickým kodexem FZU a způsob šíření těchto postojů zcela zjevně narušuje dobrou pověst FZU jako moderního a vstřícného zaměstnavatele stejně jako pověst špičkové vědecké instituce s mimořádně širokým spektrem mezinárodní spolupráce.