60 years of laser 60 years of laser 60 years of laser

Týden vědy a techniky 2020

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který tradičně zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Letos bude program významně ovlivněn epidemiogickou situací a mnoho aktivit se přesune do online světa.

Více informací o festivalu naleznete na tydenvedy.cz.

Program 20. ročníku bude zveřejněn v říjnu 2020.

Týden vědy a techniky AV ČR koordinuje Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR. Na organizaci festivalu se podílí všechna pracoviště Akademie věd ČR.