The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Vědecká výzva číslo 2

Extreme Light Infrastructure (ELI) s potěšením oznamuje 2. společnou výzvu ELI pro vědecké uživatele. Vědci z  celého světa mohou předkládat návrhy na své experimenty.

Extreme Light Infrastructure je nejpokročilejší laserová výzkumná infrastruktura na světě. Zařízení ELI poskytují přístup k široké škále vysoce výkonných laserových systémů a sekundárních zdrojů s vysokou opakovací frekvencí. Tato zařízení umožňují špičkový výzkum a nové režimy fyziky s vysokou intenzitou ve fyzikálních, chemických, lékařských a materiálových vědách.

Potenciální uživatelé mají možnost provést některé z prvních experimentů na:

  • ELI ALPS v maďarském Szegedu (do 25. dubna 2023; 16:00 SEČ)
  • ELI Beamlines v Dolních Břežanech, Česká republika (do 25. dubna 2023; 16:00 SEČ)
  • ELI Nuclear Physics v Măgurele, Rumunsko (do 24. března 2023; 16:00 SEČ)

Tato společná výzva pro uživatele zahrnuje všechny tři centra ELI, a to díky úzké spolupráci mezi ELI ERIC a Národním ústavem fyziky a jaderného inženýrství „Horia Hulubei“ (IFIN-HH) a podpoře projektu Horizon 2020 IMPULSE.

Podrobnější informace o dostupném vybavení, procesu podávání žádostí a o tom, jak připravit svůj návrh, naleznete na adrese: https://up.eli-laser.eu

Zájemci se mohou také obracet na ELI uživatelskou kancelář ELI na email: user-office@eli-laser.eu