The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Veletrh vědy 2022

Přijďte nás navštívit na Veletrh vědy – největší vědeckou událost v ČR!
Od čtvrtka do soboty 2. – 4. 6. 2022 (denně od 10:00 do 18:00) v PVA EXPO, Praha – Letňany, vstup zdarma.

ELI Beamlines najdete jako vždy na stánku Fyzikálního ústavu AV ČR, který již tradičně patří k jednomu z největších vystavovatelů v rámci Akademie věd ČR. Letos budou připraveny desítky fantastických exponátů čekajících na zvídavé návštěvníky.

Zde je malá ochutnávka toho, na co se na stánku FZU můžete těšit:
Pro nejmenší návštěvníky bude přichystáno levitační překvapení, robotická ZOO na světelný pohon a odpočinkový koutek. Pro starší děti je připravená krátká celostánková hra Jedi Academy, při které si nejen procvičí duševní a tělesnou mrštnost, ale i schopnost přemýšlet a pozorně naslouchat slovům zkušených masterů vědy. Dospělí návštěvníci se seznámí s krásou i užitkem vybraných oblastí výzkumu na FZU.
Přijďte si ke stánku FZU vyzkoušet bezpečnost svého domácího laseru, na vlastní oči spatřit kosmické záření s pomocí mlžné komory, švihnout „laserovým“ bičem a poměřit síly s jedním z nejintenzivnějších laserů světa, poznat sílu fotovoltaiky a v neposlední řadě pohovořit s pracovníky z oboru laserů, optiky, částicové fyziky a fyziky materiálů. Nebude chybět ani každoroční oblíbené laserové bludiště.

Veletrh vědy je největší populárně naučná akce v České republice, kterou každoročně od roku 2015 pořádá Akademie věd ČR. Zabývá se vědou ve všech jejích podobách a nabízí svým návštěvníkům to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitních i společenských oborů. Představuje vědu a výzkum jako fascinující a zásadní odvětví lidské činnosti. Vědu pak návštěvníci veletrhu zažijí na vlastní kůži prostřednictvím interaktivních exponátů, modelů, mobilních laboratoří a praktických dílen.