10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Paprsky X po sto letech: moderní zdroje rentgenového záření

6. prosince od 16:15 hod. se na půdě Fakulty elektrotechnické ČVUT v posluchárně 209 (Technická 2, Praha 6) uskuteční seminář v rámci projektu Vývoj a aplikace vysoce intenzivních laserových zdrojů rentgenových impulsů a protonových svazků (zkráceně LaserZdroj). Přednášet bude výzkumník Ing. Daniel Klír, Ph.D. V přednášce budou vysvětleny základní vlastnosti elektromagnetického záření v rentgenové oblasti spektra. Dále budou uvedeny principy generace rentgenového záření a představeny moderní zdroje zahrnující urychlovače, lasery i pinčové plazma, stejně jako některé vybrané aplikace těchto zdrojů.

Projekt Vývoj a aplikace vysoce intenzivních laserových zdrojů rentgenových impulsů a protonových svazků je financován z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.