Týden vědy a techniky

Akademie věd ČR pořádá od 1.-7. listopadu vědecký festival Týden vědy a techniky. Na programu byla také přednáška  o mezinárodním laserovém centru ELI v ČR, kterou prezentoval Bedřich Rus, vědecký manažer projektu.

ELI (Extreme Light Infrastructure) je mezinárodní projekt, který si klade za cíl vybudovat a provozovat jedinečné laserové zařízení.

České centrum bude umístěno v Dolních Břežanech a středem jeho zájmu se stane výzkum ultraintenzivních sekundárních zdrojů pro mezioborové aplikace ve fyzice, chemii, medicíně, biologii a materiálovém inženýrství.

Vědecké aktivity zahrnou nejen řadu oblastí fyziky, ale přinesou prospěch i vědám o živé přírodě, umožní nové postupy v onkologii a v zobrazovacích technikách v lékařství obecně a uplatní se i ve vývoji nových materiálů a nanotechnologií. Současně bude silně podporována spolupráce s průmyslem, spočívající např. ve společném vývoji a testování prototypů a přenosu nových technologií do praxe.

Garantem projektu ELI v České republice je Fyzikální ústav AV ČR. Jeho realizace je aktivně podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Akademií věd ČR, Konsorciem ELI-CZ (sdružení 14 českých vědeckých ústavů a univerzit) a Středočeským krajem.