The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Společně proti COVID-19

Vědecká komunita po celém světě se zapojila do úsilí nalézt odpověď na krizi související s šířením viru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19. Centrum ELI Beamlines, které je českým pilířem mezinárodní laserové výzkumné infrastruktury ELI – Extreme Light Infrastructure, se k této iniciativě připojilo a připravilo „rychlý přístup“ pro potenciální uživatele, jejichž výzkum může napomoci v boji s onemocněním COVID-19. ELI Beamlines nyní nabízí výzkumným týmům své kapacity, které mohou jejich výzkum, v souvislosti s charakteristikou viru a vývoje možné vakcíny a léčby, akcelerovat.

“Máme k dispozici několik laserů a experimentálních stanic, které jsou vhodné pro výzkum související s virem SARS-CoV-2. Prostřednictvím této výzvy nabízíme uživatelům tzv. rychlý přístup k experimentálnímu klastru pro vyspělou ultrarychlou optickou spektroskopii a rentgenovou difrakci,” říká Roman Hvězda, vedoucí centra.

Návrhy uživatelů se zaměřením na boj proti onemocnění COVID-19 získají možnost zdarma využít infrastrukturu ELI Beamlines bez nutnosti procházet standardním hodnotícím procesem a bude jim přidělen čas do měsíce od podání žádosti.

Více informací o dostupných vědeckých instrumentech pro pokročilou ultrarychlou optickou spektroskopii a rentgenovou difrakci najdete na zde.

#veda_proti_covidu